• Lumar d.o.o.
 • homepage
 • Našička 2, 31300 Beli Manastir
 • homepage
 • Hrvatska
StrojarskeInstalacije

STAMBENI OBJEKTI

KT d.o.o.

Osijek

Višestambena građevina, 4 zgrade u naselju

 • plinski priključak

 • instalacija plina i radijatorskog grijanja

GRUPA GRAĐANA

Osijek

Višestambena građevina

 • plinski priključak

 • instalacija plina i radijatorskog grijanja

GRUPA URBAN d.o.o.

Osijek

Višestambena građevina P+3+M

 • plinski priključak

 • instalacija plina i radijatorskog grijanja

ESTATE d.o.o.

Osijek

Višestambena građevina P+3

 • plinski priključak

 • instalacija plina i radijatorskog grijanja

KT d.o.o.

Osijek

Stambeno poslovna građevina

 • plinski priključak

 • instalacija plina i radijatorskog grijanja

GRUPA GRAĐANA

Osijek

Stambena građevina

 • toplinska stanica s razvodom

 • radijatorsko grijanje stanova

HEP TOPLINARSTVO

Osijek

Toplinske podstanice

 • toplinske podstanice s vrelovodnim razvodom

GRUPA GRAĐANA

Osijek

Stambena građevina

 • plinski priključak

 • instalacija plina i radijatorskog grijanja

KT d.o.o.

Osijek

Stambeno poslovna građevina

 • plinski priključak

 • instalacija plina i radijatorskog grijanja

 • podzemna garaža ventilacije

HI d.o.o.

Osijek

Stambena građevina P+2

 • plinski priključak

 • instalacija plina i radijatorskog grijanja

ZIGURAT d.o.o.

Osijek

Višestambena građevina P+5

 • plinski priključak

 • instalacija plina i radijatorskog grijanja

KT d.o.o.

Osijek

Stambeno poslovna građevina

 • plinski priključak

 • instalacija plina i radijatorskog grijanja

 • podzemna garaža ventilacije

STANOUPRAVA d.o.o.

Beli Manastir

Kotlovnica zgrade P+8

 • plinski priključak

 • instalacija plina

PRIVATNI INVESTITOR

Osijek

Stambena građevina sa tri stana

 • plinski priključak

 • instalacija plina i radijatorskog grijanja

radijator sunčani kolektori podnoGrijanje

Copyright 2011. © Lumar d.o.o.